Para ver y oír un segmento, teclee la flechita...
                                                                                                (formato del video: MPEG, 7Mb)

 

   4     x;      ->  k'u x`elan taj kuyel chalik une

  5     m;      ->  .

  6             ->  muk'tik-

  7                 xi smuk'tikil

  8                 sak-k'uyanik chk ch'iuk

  9     x;      ->  kere

                    [

 10     m;          chak chin

 11     x;      ->  aa

 12     m;      ->  sak-k'uyanik

 13                 jpat jxokontik

 14     x;      ->  kere

 15     m;      ->  mu xa stak' xipuch'iotik

 16     x;      ->  a bweno

 17     m;      ->  oy toj tzo:tz ch`ak'batik jlom

 18             ->  solel xch'oet is spat ikom

 19                 xk'a`et tajmek

 20     x;      ->  kere

 21     m;      ->  ja` me-

 22                 xi:- ya`el chka`ie

 23                 mu jna`be smelol lek

 24     x;      ->  kere yu`nan vo`ne xa un

 25     m;      ->  vo`ne kere:

                          [

 26     x;                yu`un vo`ne che`e

 27     m;          vo`ne

 28     x;      ->  kere

 29     m;      ->  k'u no van xal li mol rominko ulo`etik

 30             ->  va`i ja` o la . choti 

 31             ->  k'u nan smuk'ul taj ichoti

 32                 ja` nan chk unen tzeb ((he he he))

 33     x;      ->  yu`nan ja` yech nan chk le`e

 34     m;          ja` un

 35     x;      ->  ch`albat xa ya`iik un yu`van

 36     m;      ->  ja`o la lichoti va`i xi

 37     x;      ->  a bweno

 38     m;      ->  i` pero

 39             ->  vo`ne che`e

 40             ->  mol xa li . nel xa li mol rominko

 41     x;      ->  mol xa a`a

 

Para ver una traducción y análisis morfológico detallado de esta interacción, sigue la liga siguiente: TRANSCRIPCIÓN 

Página principal Objetivos CHOL TSELTAL TZOTZIL