Esperanta Komikso: La Reĝo de Umo

Reiru al la ludejo, ĉefa paĝo de la siteja.


Paĝo fondita: 100628
Paĝo ĝisdatigita: 180216

La Reĝo de Umo

Elektu la strio-numeron:komiksajxo

Kio estas tiu ĉi stulta kaj ofendema sensencaĵo?

Ĝi estas komiksa bildstrieto el la epoko de la jaroj 1960aj (kaj kelkfoje poste) kiun kreis nekonata ĝisostulo sub la plumnomo "Papago". (Aŭ eble ĝin kreis iu papago.)

Kompreneble maltrivialuloj neniam priatentas la bagatelaĵojn de papagoj, aparte ĉar (kiel klarigis tiama prezidanto de UEA) "Nenia defetismo estas enlasebla en batalanta movado kiel la nia!"